Mieszko Olszewski na NoAutomata

NoAutomata, czyli wszystko o kreatywności w organizacji.

Witaj na blogu o nie-automatach!

Znajdziesz tu rzetelne treści na temat kreatywności i zarządzania kreatywnością w organizacji.  NoAutomata.com to kreatogenna przestrzeń na krawędzi choasu. To blog o niepowtarzalności. O nie-algorytmach i nie-schematach.

Nazywam się Mieszko Olszewski. Piszę o zarządzaniu kreatywnością w zespołach i organizacjach, prowadzę własne badania, tworzę. Korzystam wyłącznie z publikacji naukowych, recenzowanych. Posiadam stopień doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Propaguję ideę evidence-based creativity management. Jestem autorem artykułów naukowych, a niebawem ukaże się moja książka. 

Krawędź chaosu to granica między integracją i dezintegracją, przestrzeń między sferami stabilności i niestabilności; tutaj powstaje kreatywna destrukcja istniejącego status quo.

Organizacje ukierunkowane na rozwój i pragnące efektywnie konkurować powinny posiadać zdolność  rozpoznawania, kształtowania i transformowania kreatywnego potencjału zespołów w namacalne rozwiązania. Tutaj właśnie zaczyna się przedmiot moich zainteresowań. Na krawędzi chaosu.

Krawędź chaosu to granica między integracją i dezintegracją, przestrzeń między sferami stabilności i niestabilności; tutaj powstaje kreatywna destrukcja istniejącego status quo.

My name is Mieszko Olszewski. I write about creativity management in teams and organizations, conduct my own research and hatching ideas – in both, organizational and artistic settings. My idée fixe is to promote the idea of evidence-based creativity management. For this reason I use purely scientific (peer-reviewed) sources in my writing. I have received a PhD degree in management, and published a number of papers. If you would like to reach me, please drop me an email!

NoAutomata.com is a creative space at the edge of chaos. Herein we debate about non-algorithmic and non-schematic uniqueness.

The edge of chaos is the border between integration and disintegration, the transition space between the spheres of stability and instability; herein originates the creative destruction of the existing status quo.

Najnowsze ARTYKUŁY

Jak wspierać kreatywność w zespole? Jakie czynniki wpływają na kreatywność zespołu? W artykule przedstawiamy autorski model zarządzania kreatywnością w zespole projektowym (3U9A).

POZOSTAŁE WPISY

NoAutomata.com

O blogu

NoAutomata.com to blog poświęcony zagadnieniom związanym z twórczością w organizacji. Znajdziesz tutaj rzetelne informacje na takie tematy, jak m.in.: psychologia twórczości, kreatywność w zespole, kreatywność w organizacji, narzędzia i techniki kreatywności, metodyki zwinne Agile. Większość artykułów opartych jest na publikacjach naukowych, a niektóre także na badaniach własnych. Nie znajdziesz tutaj treści dotyczących schematów, algorytmów i operacyjnej efektywności. To co ważne dla tego miejsca to kreatogenna witalność i kreatywna destrukcja istniejącego status quo

Kreatywność w organizacji

Kreatywność to spiritus movens naszych czasów – przenika do wszystkich sfer gospodarki i społeczeństwa, przyczyniając się do nieustannej i postępującej transformacji otaczającej nas rzeczywistości. Rewolucja ery kreatywności zmieniła takżę diametralnie sposób działania organizacji – twórcze myślenie, rdzeń wszelkiej innowacji, stało się kluczowym zasobem, a także jednym z najważniejszych czynników sukcesu i zrównoważonego rozwoju organizacji zanurzonych w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym otoczeniu.

Zarządzanie kreatywnością w organizacji

Kreatywność w organizacji jest przedmiotem zainteresowania nauki już od kilku dekad. W tym czasie wypracowano wiele sprawdzonych metod pobudzania twórczego myślenia – na poziomie jednostki, zespołu i całej organizacji. Metody te składają się na warsztat zarządzania kreatywnością w organizacji. Oparte na wiedzy zarządzanie kreatywnością w organizacji pomaga ustanowić w organizacji twórczą ekosferę. Jest to przestrzeń stymulująca profuzję twórczych alternatyw, czyli kreatywnych pomysłów.