Mieszko Olszewski PhD na NoAutomata zdjęcie.

1-2-4-All: Technika Liberating Structures

Czytaj w 4 min.
Autor: Mieszko Olszewski
📅 30 kwietnia 2024
NoAutomata.com Kreatywność w Organizacji na Linked-in logo.
Obserwuj!

🎯 Korzyść 1-2-4-All: Zaangażowanie wszystkich uczestników procesu w twórcze działanie.
🔎 Czas: ok. 12 min.

Czym jest struktura 1-2-4-All?

💡 1-2-4-All to jedna ze struktur Liberating Structures. Liberating Structures to łatwe w praktycznym użyciu i adaptacji narzędzia stworzone w celu wspierania partycypacyjnego i efektywnego zarządzania procesami grupowymi w trakcie spotkań i warsztatów. O Liberating Structures przeczytasz więcej 🔎 tutaj.

Jakie jest przeznaczenie struktury 1-2-4-All?

Struktura pozwala błyskawicznie zaangażować 👥 wszystkich uczestników, i to niezależnie od wielkości grupy, w twórcze działanie – generowanie nowych pomysłów i rozwiązań. Ponieważ wszyscy uczestniczą w procesie tworzenia, technika ta umożliwia optymalne wykorzystanie posiadanych przez uczestników 📚 zasobów wiedzy i know-how. Dodatkową zaletą omawianej techniki jest fakt, że uczestnicy są autorami pomysłów, dlatego nikogo nie trzeba przekonywać do wdrażania wspólnie wypracowanych rozwiązań i zmian.

1-2-4-ALL Technika Liberating Structure.
Ilustracja 1. Struktura techniki powoduje, że uczestnicy czują się autorami wygenerowanych wspólnie pomysłów. Źródło: Midjourney.com

Pięć elementów struktury 1-2-4-All

A oto 5 elementów struktury:

1. Zaproszenie uczestników:

Zadaj otwarte pytanie, np. jak możemy poradzić sobie z tą sytuacją?

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały:

 • Nieograniczona liczba grup,
 • Przestrzeń dla uczestników do pracy twarzą w twarz w parach i czwórkach,
 • Stoły i krzesła (opcjonalnie),
 • Papier do notowania spostrzeżeń i przemyśleń w grupach.

3. Aktywność uczestników:

 • Wszyscy w grupie są zaangażowani (często z wykluczeniem facylitatora),
 • Wszyscy mają jednakowe szanse na wniesienie swojego wkładu.

4. Podział na grupy:

 • Samodzielnie, później w parach, następnie w czwórkach, na końcu całą grupą.

5. Instrukcja postępowania i ramy czasowe:

 • Samodzielna refleksja uczestników nad wyzwaniem zdefiniowanym w postaci pytania. 🕐 Czas: 1 min.
 • W oparciu o idee sformułowane wcześniej generowanie pomysłów w parach. 🕐 Czas: 2 min.
 • Praca w grupach czteroosobowych – rozwijanie pomysły par. Należy zwróćcie uwagę na podobieństwa i różnice. 🕐 Czas: 4 min.
 • Należy zadać pytanie: „Który z pomysłów wyróżniał się w waszej dyskusji?”. Każda grupa dzieli się jedną w ideą ze wszystkimi uczestnikami. 🕐 Czas: 5 min.
 • Cykl należy potworzyć wedle potrzeby.

Nota finalis

⚠ Uwaga! Pamiętaj, że żadna technika kreatywnego myślenia nie zastąpi holistycznego programu zarządzania kreatywnością w organizacji. Kreatywni jesteśmy codziennie, w różnych porach dnia, a nie tylko w czasie organizowanych doraźnie spotkań i warsztatów. Poszczególne elementy systemu zarządzania kreatywnością (np. ludzie, procesy, niematerialne i materialne środowisko pracy) powinny wzajemnie się wspierać, pobudzając aktywność twórczą zespołów, także w sytuacjach całkiem nieformalnych i spontanicznych.

💡 Poznaj szerszy kontekst:

🔎  Dowiedz się więcej na temat technik kreatywnego myślenia.

🔎  Dowiedz się więcej na temat procesu kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat klimatu dla kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat motywowania do zachowań kreatywnych.

🔎  Dowiedz się więcej na temat cech osób kreatywnych

🔎  Dowiedz się więcej na temat burzy mózgów oraz dobrych praktyk brainstormingu.

🔎  Dowiedz się więcej na temat typologii kreatywnych pomysłów.

🔎  Dowiedz się więcej na temat kreatywności zespołu.  

Referencje / References:

Polskie opracowanie 33 struktur Liberating Structures (2020).

Co myślisz? Podziel się opinią!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Udostępnij:

Ten artykuł został napisany przez człowieka, bez udziału sztucznej inteligencji.

Przypominam, że wszystkie zamieszczone w serwisie treści i autorskie ilustracje są chronione prawami autorskimi.
Udostępniam je na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL ), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

NAJNOWSZE WPISY