Psychologia twórczości

Homo creativus. Człowiek kreatywny, czyli jaki? Co wyróżnia ludzi kreatywnych? Jakie czynniki kształtują kreatywność człowieka?