Mieszko Olszewski PhD na NoAutomata zdjęcie.

What, So What, Now What: Technika Liberating Structures

Czytaj w 5 min.
Autor: Mieszko Olszewski
NoAutomata.com Kreatywność w Organizacji na Linked-in logo.
Obserwuj!

🎯 Korzyść: Struktura What, So What, Now What? (W3) pozwala na pogłębione zrozumienie sytuacji, jej konsekwencji, a także pomaga wypracować działania następcze. 
🔎 Czas: 45 min. 

Czym jest struktura What, So What, Now What?

💡 W3 What, So What, Now What? (Co, Więc co, I co teraz?) to jedna ze struktur Liberating Structures. Liberating Structures to łatwe w praktycznym użyciu i adaptacji narzędzia stworzone w celu wspierania partycypacyjnego i efektywnego zarządzania procesami grupowymi w trakcie spotkań i warsztatów. O Liberating Structures przeczytasz więcej tutaj.

Jakie jest przeznaczenie struktury What, So What, Now What?

Struktura pozwala na pogłębione zrozumienie sytuacji wraz z jej konsekwencjami dla organizacji, a także pomaga opracować działania następcze na zaistniałe wydarzenia.

Struktura jest przydatna na etapie definiowania problemu, stanowi również użyteczną ramę (strukturę organizująca pracę) na etapie generowania pomysłów ukierunkowanych na rozwiązanie zdiagnozowanego wyzwania. 

Technika  pomaga zbudować wspólne rozumienie sytuacji, nadać sens wyzwaniom, zbudować zaufanie i zredukować niepokój pośród uczestników wydarzenia, a także wykorzystać kolektywną mądrość grupy w procesie opracowywania odpowiedzi, tj. działań następczych. 

Pięć elementów struktury What, So What, Now What?

A oto 5 elementów struktury What, So What, Now What?: 

1. Zaproszenie uczestników:

Po wspólnym doświadczeniu problemu, zapytaj:

 • 📌 CO? Co się wydarzyło? Co zauważyliście, jakie fakty lub obserwacje wyszły na pierwszy plan?

Następnie, gdy wszystkie istotne obserwacje (dane, fakty itd.) zostaną zebrane, zapytaj:

 • 📌 WIĘC CO?Dlaczego to jest ważne? Jakie wzorce lub wnioski się kształtują? Jakie hipotezy możemy sformułować?

Ostatecznie, gdy nadany (wspólnie wypracowany) zostanie sens doświadczeniom, zapytaj:

 • 📌 I CO TERAZ? Jakie działania mają sens?

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały:

 • Krzesła🪑 do siedzenia w małych grupach od 5 do 7 osób.
 • Małe stoły (opcjonalnie).
 • Papier 📎 do tworzenia list, przy dużej grupie może być potrzebny flipchart do zbierania odpowiedzi.

3. Aktywność uczestników:

 • 👥 Wszyscy w grupie są zaangażowani.
 • 👥 Wszyscy mają jednakowe szanse na wniesienie swojego wkładu.
 • Jest większe prawdopodobieństwo, że każdy będzie mógł zabrać głos, jeśli w każdej grupie będzie 🖐 facylitator dbający o to, aby w danej chwili grupa pracowała tylko nad jednym pytaniem.

4. Podział na grupy:

 • 👤Indywidualnie.
 • 👥 Grupy 5-7 osób.
 • 👥 Całą grupą.
 • 🌪 Znajome zespoły lub wymieszane grupy.

5. Instrukcja postępowania i ramy czasowe:

 • Jeśli grupa liczy 10-12 osób lub jest mniejsza, zrób jedno wprowadzenie. Jeśli grupa jest większa, podziel ją na mniejsze.
 • 📌 (1) Pierwszy etap: Co? Każdy przez 1 minutę pracuje samodzielnie nad pytaniem: Co się wydarzyło? Co zauważyłeś/zauważyłaś, jakie fakty lub obserwacje wyszły na pierwszy plan? Natępnie 2-7 minut praca w małych grupach.
 • Małe grupy dzielą się istotnymi faktami z całą grupą i spisują je w jednym miejscu. 🕐 Czas: 2-3 min.
 • Jeśli zajdzie taka potrzeba, przypomnij uczestnikom, o co chodzi w pytaniu Więc co?
 • 📌 (2) Drugi etap: Więc co? Każdy przez 1 minutę pracuje samodzielnie nad pytaniem: Dlaczego to jest ważne? Jakie wzorce lub wnioski się kształtują? Jakie hipotezy mogę/możemy sformułować? Natępnie 2-7 minut praca w małych grupach. Czas: 🕐 3-8 min.
 • Małe grupy dzielą się istotnymi wzorami, hipotezami i wnioskami z całą grupą i spisują je w jednym miejscu. 🕐 Czas: 2-5 min.
 • 📌 (3) Trzeci etap: I co teraz? Każdy przez 1 minutę pracuje samodzielnie nad pytaniem: I co teraz? Jakie działania mają sens? Następnie 2-7 minut praca w małych grupach. Czas: 🕐 3-8 min.
 • Grupy dzielą się działaniami, dyskutują o nich i spisują je w jednym miejscu. Można dzielić się dodatkowymi spostrzeżeniami. Czas 🕐 2-10 min.

Nota finalis

⚠ Uwaga! Pamiętaj, że żadna technika kreatywnego myślenia nie zastąpi holistycznego programu zarządzania kreatywnością w organizacji. Kreatywni jesteśmy codziennie, w różnych porach dnia, a nie tylko w czasie organizowanych doraźnie spotkań i warsztatów. Poszczególne elementy systemu zarządzania kreatywnością (np. ludzie, procesy, niematerialne i materialne środowisko pracy) powinny wzajemnie się wspierać, pobudzając aktywność twórczą zespołów, także w sytuacjach całkiem nieformalnych i spontanicznych.

Poznaj szerszy kontekst:

🔎 O technikach kreatywnego myślenia przeczytasz tutaj.

🔎 O procesie twórczym przeczytasz tutaj.

🔎 O burzy mózgów i dobrych praktykach brainstormingu przeczytasz tutaj.

🔎 O klimacie dla kreatywności przeczytasz tutaj.

🔎 O motywowaniu do zachowań kreatywnych przeczytasz tutaj.

🔎 O kreatywności człowieka przeczytasz tutaj.

🔎 O rodzajach kreatywnych pomysłów przeczytasz tutaj.

📚 Cechy osób kreatywnych i kreatywność człowieka.  Na wiele pytań dotyczących kreatywności człowieka odpowiedzieliśmy tutaj.

Referencje / References:

Polskie opracowanie 33 struktur Liberating Structures (2020).

Co myślisz? Podziel się opinią!
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ten artykuł został napisany przez człowieka, bez udziału sztucznej inteligencji.

Udostępnij:
NAJNOWSZE WPISY