Mieszko Olszewski PhD na NoAutomata zdjęcie.

Wise Crowds: Technika Liberating Structures

Czytaj w 4 min.
Autor: Mieszko Olszewski
📅 30 kwietnia 2024
NoAutomata.com Kreatywność w Organizacji na Linked-in logo.
Obserwuj!

🎯 Korzyść Wise Crowds: pomaga wydobyć kolektywny potencjał grupy w rozwiązywaniu problemów.
🔎 Czas: 15 min. na osobę. 

Czym jest struktura Wise Crowds?

💡 Wise Crowds (mądre tłumy) to jedna ze struktur Liberating Structures. Liberating Structures to łatwe w praktycznym użyciu i adaptacji narzędzia stworzone w celu wspierania partycypacyjnego i efektywnego zarządzania procesami grupowymi w trakcie spotkań i warsztatów. O Liberating Structures przeczytasz więcej 🔎 tutaj.

Jakie jest przeznaczenie struktury Wise Crowds?

Struktura pomaga wydobyć kolektywny potencjał grupy w rozwiązywaniu problemów. Działanie odbywa się w niewielkich, cztero- lub pięcioosobowych grupach 👥. Każdy uczestnik ma możliwość wystąpienia w roli klienta, który prosi o pomoc konsultantów, czyli pozostałych członków grupy. Struktura aktywuje 🎓 mądrość i 🎨 kreatywność grupy, rozwija  zdolność ludzi do proszenia o pomoc i udzielania pomocy. Technika bazuje na ko-kreacji (na temat współtworzenia przeczytasz więcej tutaj) oraz zjawisku opisanym w literaturze jako wisdom of crowds (Surowiecki, 2005).

Pięć elementów struktury Wise Crowds

A oto 5 elementów struktury Wise Crowds:

1. Zaproszenie uczestników:

✅ Poproś każdego uczestnika aby, gdy nadejdzie jego kolej występowania w roli klienta, krótko opisał swoje wyzwanie i poprosił innych członków grupy o pomoc.

✅ Poproś pozostałych uczestników, aby działali jako grupa „konsultantów”, których zadaniem jest pomóc „klientowi” w wyjaśnieniu jego wyzwania i udzielić porad lub zaleceń.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały:

 • 👥 Grupy 4- lub 5-osobowe, dla każdej grupy krzesła oraz mały stół lub tylko 🪑 krzesła ustawione w okręgu, bez stołów.
 • 📎 Papier do robienia notatek dla każdej z grup.

3. Aktywność uczestników:

 • Wszyscy są zaangażowani.
 • Każda osoba ma tyle samo czasu, aby prosić o pomoc i otrzymać ją.
 • Wszyscy mają równe szanse na zaoferowanie pomocy.

4. Podział na grupy:

 • 👥 Grupy 4- lub 5-osobowe.
 • Wskazane są grupy mieszane pod względem funkcji, poziomu czy dyscypliny.
 • 👨 Osoba prosząca o pomoc, „klient”, po wyjaśnieniu pytania konsultacyjnego, odwraca się plecami do konsultantów.

5. Instrukcja postępowania i ramy czasowe:

Każda osoba prosząca o pomoc ma swoje piętnaście minut podzielone w następujący sposób:

 • Klient przedstawia zagadnienie i prośbę o pomoc. 🕐 Czas: 2 min.
 • Konsultanci zadają klientowi pytania wyjaśniające. 🕐 Czas: 3 min.
 • Klient odwraca się plecami do konsultantów i przygotowuje się do robienia notatek.
 • Konsultanci zadają pytania, udzielają porad i rekomendacji, pracując jako zespół. 🕐 Czas: 8 min.
 • Klient przekazuje konsultantom informację zwrotną: co było przydatne i co wynosi ze sobą z tej sesji.🕐 Czas: 2 min.
 • Dodawaj kolejne obserwacje do burzy mózgów, a także pomysły na prototypy nowych zachowań. 🕐 Czas: 10 min.

Nota finalis

⚠ Uwaga! Pamiętaj, że żadna technika kreatywnego myślenia nie zastąpi holistycznego programu zarządzania kreatywnością w organizacji. Kreatywni jesteśmy codziennie, w różnych porach dnia, a nie tylko w czasie organizowanych doraźnie spotkań i warsztatów. Poszczególne elementy systemu zarządzania kreatywnością (np. ludzie, procesy, niematerialne i materialne środowisko pracy) powinny wzajemnie się wspierać, pobudzając aktywność twórczą zespołów, także w sytuacjach całkiem nieformalnych i spontanicznych.

💡 Poznaj szerszy kontekst:

🔎  Dowiedz się więcej na temat technik kreatywnego myślenia.

🔎  Dowiedz się więcej na temat procesu kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat klimatu dla kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat motywowania do zachowań kreatywnych.

🔎  Dowiedz się więcej na temat cech osób kreatywnych

🔎  Dowiedz się więcej na temat burzy mózgów oraz dobrych praktyk brainstormingu.

🔎  Dowiedz się więcej na temat typologii kreatywnych pomysłów.

🔎  Dowiedz się więcej na temat kreatywności zespołu.  

Referencje / References:

Polskie opracowanie 33 struktur Liberating Structures (2020).

Surowiecki, J. (2005), The wisdom of crowds, Anchor.

Co myślisz? Podziel się opinią!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Udostępnij:

Ten artykuł został napisany przez człowieka, bez udziału sztucznej inteligencji.

Przypominam, że wszystkie zamieszczone w serwisie treści i autorskie ilustracje są chronione prawami autorskimi.
Udostępniam je na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL ), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

NAJNOWSZE WPISY