Mieszko Olszewski PhD na NoAutomata zdjęcie.

Ecocycle Planning: Technika Liberating Structures

Czytaj w 5 min.
Autor: Mieszko Olszewski
📅 30 kwietnia 2024
NoAutomata.com Kreatywność w Organizacji na Linked-in logo.
Obserwuj!

🎯 Korzyść Ecocycle Planning: Struktura pomaga zidentyfikować przeszkody i szanse na postęp. 
🔎 Czas: 95 min. 

Czym jest struktura Ecocycle Planning?

💡 Ecocycle Planning (Planowanie w ekocyklu) to jedna ze struktur Liberating Structures. Liberating Structures to łatwe w praktycznym użyciu i adaptacji narzędzia stworzone w celu wspierania partycypacyjnego i efektywnego zarządzania procesami grupowymi w trakcie spotkań i warsztatów. O Liberating Structures przeczytasz więcej tutaj.

Jakie jest przeznaczenie struktury Ecocycle Planning?

Struktura pozwala przeanalizować realizowane przez grupę działania i inicjatywy pod kątem 📉 czynników je hamujących – 💰 brakujących zasobów (działania w pułapce ubóstwa) oraz 💣 czynników blokujących postęp (działania w pułapce sztywności). Udział wszystkich osób zaangażowanych w projekty zapewnia 👓 wszechstronne spojrzenie na realizowane projekty; struktura pomaga zobaczyć – 👤 indywidualne działania w szerszym kontekście 👥 działań innych osób. Poprzez wykorzystanie w proces planowania schematu czterech faz rozwoju (rysunek poniżej), ♻ Ecocycle Planning zachęca 👮 liderów do podejmowania działań mających na celu również 💡 kreatywną destrukcję i ponowny rozkwit, a nie tylko 🔒 wzrost wydajności i optymalizację.

Technika kreatywności Ecocycle Planning Liberating Structures.
Rysunek 1.Ecocycle Planning – technika Liberating Structures.

Pięć elementów struktury Ecocycle Planning

A oto 5 elementów struktury Ecocycle Planning:

1. Zaproszenie uczestników:

✅ Zaproś uczestników do wspólnego przejrzenia bieżących działań – projektów i aktywności.

✅ Poproś uczestników, aby powiązali zidentyfikowane działania z każdą czterech fazą:

 1. działania przyspieszające wzrost podczas fazy narodzin,
 2. działania przedłużające życie lub zwiększające wydajność podczas fazy dojrzałości,
 3. działania eliminujące sztywne praktyki podczas fazy kreatywnego zniszczenia,
 4. działania  łączące kreatywnych ludzi lub przygotowujące grunt dla narodzin podczas fazy ponownego rozkwitu.

Postawy przywódcze potrzebne w każdej fazie można scharakteryzować jako: przedsiębiorca, menedżer, wywrotowiec i networker.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały:

 • 🏙 Pokój z pustą ścianą i otwartą przestrzenią dla uczestników, aby mogli wygodnie patrzeć na ścianę z dystansu.
 • Krzesła 🪑 dla osób siedzących w grupach 4-osobowych, z małymi okrągłymi stołami lub bez stołów.
 • Szablon mapy ekocyklu dla każdego uczestnika i duża wersja w formie plakatu
  umieszczona na ścianie.
 • Karteczki samoprzylepne dla każdej aktywności.

3. Aktywność uczestników:

 • Każdy zaangażowany w pracę, niezależnie od stanowiska, powinien zostać
  uwzględniony.
 • Każdy ma możliwość wniesienia swojego wkładu.

4. Podział na grupy:

 • 1-2-4-All (indywidualnie, w parach, w czterosobowych grupach, wszyscy).
 • Mniejsze grupy do tworzenia kroków dla poszczególnych aktywności.

5. Instrukcja postępowania i ramy czasowe:

 • Przedstaw ideę ♻ Ecocycle Planning i rozdaj każdemu uczestnikowi szablon mapy. 🕐 Czas: 5 min.
 • Poproś uczestników o indywidualne stworzenie 📋 listy swoich aktywności: Dla swojej grupy roboczej (np. działu, funkcji lub dla całej firmy) zrób listę wszystkich aktywności (projektów, inicjatyw), które zajmują twój czas. 🕐 Czas: 10 min.
 • Poproś uczestników o 👥 pracę w parach w celu umiejscowienia aktywności na mapie ekocyklu. 🕐 Czas: 10 min.
 • Następnie zachęć uczestników do pracy 👥 w grupach 4-osobowych nad finalnym umiejscowieniem aktywności na mapie ekocyklu. 🕐 Czas: 15 min.
 • Poproś wszystkie grupy o zapisanie swoich aktywności na karteczkach
  samoprzylepnych (1 aktywność – 1 karteczka) i stworzenie jednej, wspólnej mapy ekocyklu przez przyklejanie karteczek, grupa po grupie, na większej mapie na ścianie. 🕐 Czas: 15 min.
 • Poproś każdą z grup o spojrzenie z dystansu i znalezienie schematów w umiejscowieniu aktywności. Poproś uczestników, aby skupili się na wszystkich działaniach, co do których istnieje zgoda w temacie ich umiejscowienia. Zapytaj:
  • 📉 Jakie działania musimy zanegować lub zatrzymać, aby posunąć się naprzód?
  • 📈 Jakie działania musimy rozwinąć lub rozpocząć, aby posunąć się naprzód?
  • 🕐 Czas: 15 min.
 • W mniejszych grupach, dla każdego 📉 działania, które należy zatrzymać (działania w pułapce sztywności ), wymyślcie pierwszy krok dla tej aktywności.🕐 Czas: 10 min. (lub więcej, w zależności od liczby działań i grup).
 • W mniejszych grupach, dla każdego 📈 działania, które musi się rozpocząć lub 💰 zyskać więcej zasobów (działania w pułapce ubóstwa ), wymyślcie pierwszy krok dla tej aktywności.🕐 Czas: 10 min. (lub więcej, w zależności od liczby działań i grup).
 • Poproś grupy, aby skupiły się na wszystkich działaniach, co do których 💬 nie ma konsensusu. Przeprowadźcie krótką dyskusję, aby zrozumieć różnice w rozmieszczeniu aktywności. Jeśli to możliwe, wymyślcie pierwszy krok dla każdej z nich. 🕐 Czas: 10 min.

Nota finalis

⚠ Uwaga! Pamiętaj, że żadna technika kreatywnego myślenia nie zastąpi holistycznego programu zarządzania kreatywnością w organizacji. Kreatywni jesteśmy codziennie, w różnych porach dnia, a nie tylko w czasie organizowanych doraźnie spotkań i warsztatów. Poszczególne elementy systemu zarządzania kreatywnością (np. ludzie, procesy, niematerialne i materialne środowisko pracy) powinny wzajemnie się wspierać, pobudzając aktywność twórczą zespołów, także w sytuacjach całkiem nieformalnych i spontanicznych.

Poznaj szerszy kontekst:

🔎  Dowiedz się więcej na temat technik kreatywnego myślenia.

🔎  Dowiedz się więcej na temat procesu kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat klimatu dla kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat motywowania do zachowań kreatywnych.

🔎  Dowiedz się więcej na temat cech osób kreatywnych

🔎  Dowiedz się więcej na temat burzy mózgów oraz dobrych praktyk brainstormingu.

🔎  Dowiedz się więcej na temat typologii kreatywnych pomysłów.

🔎  Dowiedz się więcej na temat kreatywności zespołu.  

Referencje / References:

Polskie opracowanie 33 struktur Liberating Structures (2020).

Co myślisz? Podziel się opinią!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Udostępnij:

Ten artykuł został napisany przez człowieka, bez udziału sztucznej inteligencji.

Przypominam, że wszystkie zamieszczone w serwisie treści i autorskie ilustracje są chronione prawami autorskimi.
Udostępniam je na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL ), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

NAJNOWSZE WPISY