Mieszko Olszewski PhD na NoAutomata zdjęcie.

Czasowniki modyfikujące: twórcze transformacje obiektów

Czytaj w 4 min.
Autor: Mieszko Olszewski
📅 30 kwietnia 2024
NoAutomata.com Kreatywność w Organizacji na Linked-in logo.
Obserwuj!

🎯 Korzyść: Czasowniki modyfikujące to lista pytań, która pomaga w symbolicznej transformacji obiektów.
🔎 Czas:

Czym są czasowniki modyfikujące?

💡 Czasowniki modyfikujące to rozbudowana 📋 lista pytań, mających na celu symboliczną 🔧 zmianę poszczególnych aspektów badanego obiektu.

Ta technika twórczego rozwiązywania problemów pomaga w umysłowym przekształcaniu (transformowaniu) obiektów – symbolicznej zmianie wybranych parametrów jakiegoś przedmiotu, procesu lub stanu rzeczy (zmiana ma tutaj charakter symboliczny, bowiem dokonuje się na poznawczych reprezentacjach obiektu, a nie na nim samym).

🔧 Transformowanie to jeden z procesów generatywnych – twórczych operacji wykonawczych. 💡 O twórczym poznaniu oraz o tym, jak powstają nowe pomysły, przeczytasz więcej tutaj.

Technika została opracowana przez Alexa Osborna (1959), twórcę brainstormingu.

Czasowniki modyfikujące – struktura pytań

Struktura pytań nie jest bez znaczenia. Po pierwsze, pytania należy zredukować do o samego czasownika, tj. bezokolicznika opatrzonego znakiem zapytania. Po drugie, istotą pytania ma być zmiana, transformacja – pytamy nie tylko o to, co się stanie, gdy coś przekształcimy, ale także o to, w jaki sposób dzięki takim modyfikacjom będziemy mogli rozwiązać problem.

📋 Lista pytań może być dostosowana do naszych potrzeb, jednak na początku można zastosować te zaproponowane przez Alexa Osborna (poniżej).

Lista Osborna - czasowniki modyfikujące.
Ilustracja 1. Transformowanie obiektów to symboliczna zmiana wybranych parametrów jakiegoś przedmiotu, procesu lub stanu rzeczy. Źródło: Midjourney.com

Czasowniki modyfikujące – procedura postępowania

Wybieramy 👆 obiekt do badania (coś stanowiącego istotę problemu) i pytamy, co by się stało, gdyby ten obiekt (Nęcka i in., 2019):

  1. 🔬 zastosować inaczej? użyć do innych celów? w innej funkcji?
  2. 🔬 zaadaptować? przystosować do nowej funkcji? wykorzystać jako sugestię lub natchnienie dla nowego wytworu?
  3. 🔬 zmodyfikować? ulepszyć? nadać nową formę? zmienić parametry zmysłowe, na przykład barwę, ruch, dźwięk, zapach?
  4. 🔬 powiększyć? coś dodać? zwiększyć wymiary? czas? częstotliwość? wytrzymałość? uczynić grubszym, dłuższym, wyższym? podwoić? dodać nową wartość? zwielokrotnić? przesadzić? zwiększyć ilość składników?
  5. 🔬 zmniejszyć? odjąć? zmniejszyć wymiary? zminiaturyzować? uczynić bardziej zwartym? niższym, krótszym, lżejszym? coś pominąć? podzielić na części? zmniejszyć straty? uczynić niewidzialnym?
  6. 🔬 zastąpić? kim? czym? wprowadzić nowe elementy? składniki? materiały? procesy? źródła energii? funkcje i motywacje? zmienić głos?
  7. 🔬 zmienić porządek? zreorganizować? zmienić kolejność? zamienić przyczynę na skutek i odwrotnie? zmienić położenie części? inny element sterujący? inna zasada nadrzędna? nowy cel?
  8. 🔬 odwrócić? zmienić pozytyw na negatyw i odwrotnie? wziąć pod uwagę przeciwieństwo? przekręcić? postawić do góry nogami? ułożyć odwrotną stroną? zmienić kierunek przebiegu? zmienić role?
  9. 🔬 zestawić, kombinować, łączyć? wypróbować mieszaninę? zastosować stop? łączyć cele? pomysły? osoby? przedmioty? funkcje? dwie pieczenie przy jednym ogniu?

Nota finalis 

⚠ Uwaga! Pamiętaj, że żadna technika kreatywnego myślenia nie zastąpi holistycznego programu zarządzania kreatywnością w organizacji. Kreatywni jesteśmy codziennie, w różnych porach dnia, a nie tylko w czasie organizowanych doraźnie spotkań i warsztatów. Poszczególne elementy systemu zarządzania kreatywnością (np. ludzie, procesy, niematerialne i materialne środowisko pracy) powinny wzajemnie się wspierać, pobudzając aktywność twórczą zespołów, także w sytuacjach całkiem nieformalnych i spontanicznych.

Poznaj szerszy kontekst:

🔎  Dowiedz się więcej na temat technik kreatywnego myślenia.

🔎  Dowiedz się więcej na temat procesu kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat klimatu dla kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat motywowania do zachowań kreatywnych.

🔎  Dowiedz się więcej na temat cech osób kreatywnych

🔎  Dowiedz się więcej na temat burzy mózgów oraz dobrych praktyk brainstormingu.

🔎  Dowiedz się więcej na temat typologii kreatywnych pomysłów.

🔎  Dowiedz się więcej na temat kreatywności zespołu.  

Referencje / References:

Na podstawe: Nęcka, E., Orzechowski, J., Gruszka, A. (2019), Trening Twórczości, Smak słowa, Sopot.

Osborn, A.F. (1959), Applied Imagination, Scribners’, New York.

 

Co myślisz? Podziel się opinią!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Udostępnij:

Ten artykuł został napisany przez człowieka, bez udziału sztucznej inteligencji.

Przypominam, że wszystkie zamieszczone w serwisie treści i autorskie ilustracje są chronione prawami autorskimi.
Udostępniam je na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL ), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

NAJNOWSZE WPISY