Mieszko Olszewski PhD na NoAutomata zdjęcie.

Nine-Whys: Technika Liberating Structures

Czytaj w 4 min.
Autor: Mieszko Olszewski
NoAutomata.com Kreatywność w Organizacji na Linked-in logo.
Obserwuj!

🎯 Korzyść Nine-Whys: Zwiększenie świadomości wspólnego celu.
🔎 Czas: ok. 20 min.

Czym jest struktura Nine-Whys?

💡 Nine-Whys to jedna ze struktur Liberating Structures. Liberating Structures to łatwe w praktycznym użyciu i adaptacji narzędzia stworzone w celu wspierania partycypacyjnego i efektywnego zarządzania procesami grupowymi w trakcie spotkań i warsztatów. O Liberating Structures przeczytasz więcej 🔎 tutaj.

Jakie jest przeznaczenie struktury Nine-Whys?

Struktura pomaga zidentyfikować prawdziwą istotę pracy, a tym samym precyzyjnie określić jej cel 🎯. Odkrycie jednoznacznie zdefiniowanego celu – wspólnego 👥 dla wszystkich uczestników działania – pozwala wyzwolić w grupie pokłady autentycznej motywacji i odpowiedzialności.

Pięć elementów struktury Nine-Whys

A oto 5 elementów struktury Nine-Whys:

1. Zaproszenie uczestników:

Zadaj otwarte pytanie, Co robisz, gdy pracujesz nad… (tematem, który chcecie zgłębić)? Zadaj kolejne pytanie, Dlaczego tak uważasz? Następnie należy kontynuować, pytając: Dlaczego? (…) Dlaczego? (…) Dlaczego? Takie pytanie należy zadać do dziewięciu razy lub do momentu, w którym uczestnicy poczują, że odnaleźli prawdziwy cel swojej pracy.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały:

  • Nieograniczona liczba grup,
  • Krzesła ustawione tak, by ułatwić wygodną komunikację w parach, twarzą w twarz,
  • Nie są potrzebne stoły ani inne wyposażenie.

3. Aktywność uczestników:

  • Wszyscy mają jednakowe szanse na wniesienie swojego wkładu.

4. Podział na grupy:

  • Najpierw w parach, następnie w czwórkach, w końcu całą grupą.

5. Instrukcja postępowania i ramy czasowe:

  • Każda osoba w parze przez 🕐 5 minut udziela wywiadu swojemu partnerowi. Zaczynają od: Co robisz, gdy pracujesz nad…? Partner poszukuje głębszego sensu, powtarzając pytanie: Dlaczego jest to dla ciebie ważne? Po 5 minutach następujezamiana ról. 🕐 Czas: 10 min.
  • Pary dobierają się w czwórki i dzielą się swoimi przemyśleniami i doświadczeniemz drugą parą. 🕐 Czas: 5 min.
  • Zaproś całą grupę do wspólnej refleksji poprzez pytanie: Jak nasze cele wpływająna kolejne kroki, które podejmiemy? 🕐 Czas: 5 min.

9 Whys - technika kreatywnego myślenia.
Ilustracja 1. Nine-Whys oczami sztucznej inteligencji. Źródło: Midjourney.com

Nota finalis

⚠ Uwaga! Pamiętaj, że żadna technika kreatywnego myślenia nie zastąpi holistycznego programu zarządzania kreatywnością w organizacji. Kreatywni jesteśmy codziennie, w różnych porach dnia, a nie tylko w czasie organizowanych doraźnie spotkań i warsztatów. Poszczególne elementy systemu zarządzania kreatywnością (np. ludzie, procesy, niematerialne i materialne środowisko pracy) powinny wzajemnie się wspierać, pobudzając aktywność twórczą zespołów, także w sytuacjach całkiem nieformalnych i spontanicznych.

💡 Poznaj szerszy kontekst:

🔎 O technikach kreatywnego myślenia przeczytasz tutaj.

🔎 O procesie twórczym przeczytasz tutaj.

🔎 O burzy mózgów i dobrych praktykach brainstormingu przeczytasz tutaj.

🔎 O klimacie dla kreatywności przeczytasz tutaj.

🔎 O motywowaniu do zachowań kreatywnych przeczytasz tutaj.

🔎 O kreatywności człowieka przeczytasz tutaj.

🔎 O rodzajach kreatywnych pomysłów przeczytasz tutaj.

📚 Cechy osób kreatywnych i kreatywność człowieka.  Na wiele pytań dotyczących kreatywności człowieka odpowiedzieliśmy tutaj.

Referencje / References:

Polskie opracowanie 33 struktur Liberating Structures (2020).

Co myślisz? Podziel się opinią!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ten artykuł został napisany przez człowieka, bez udziału sztucznej inteligencji.

Udostępnij:
NAJNOWSZE WPISY