Mieszko Olszewski PhD na NoAutomata zdjęcie.

MoSCoW: technika selekcji pomysłów i nadawania im priorytetów

Czytaj w 5 min.
Autor: Mieszko Olszewski
📅 9 maja 2024
NoAutomata.com Kreatywność w Organizacji na Linked-in logo.
Obserwuj!

🎯 Korzyść: MoSCoW to technika nadawania priorytetów opracowana na potrzeby zwinnego zarządzania projektami (Agile), która może być wykorzystana do selekcji pomysłów. 
🔎 Czas: do 5-10% czasu przeznaczonego na całe kreatywne wydarzenie, najlepiej w drugiej kolejności, po wstępnej selekcji pomysłów. 

Czym jest technika MoSCoW?

Na temat oceny i selekcji pomysłów pisaliśmy szczegółowo 📚 tutaj. W tym artykule prezentujemy dwie warsztatowe techniki selekcji pomysłów, tj. MoSCoW oraz Macierz Eisenhowera.

💡 MoSCoW jest techniką nadawania priorytetów stosowaną m.in. w tworzeniu oprogramowania, oraz zarządzaniu projektami. Została opracowana przez Dai Clegga w 1994 na potrzeby metodyki Rapid Application Development (RAD), a następnie spopularyzowana przez podręcznik metodyki Dynamic Systems Development Method (DSDM). Obecnie jest szeroko stosowana w zwinnym zarządzaniu projektami (Agile), np. do porządkowania (doskonalenia) Backlogu Produktu w metodyce Scrum.

💡 MoSCoW pozwala skoncentrować zasoby na tym, co istotne z punktu widzenia 👥 użytkowników produktu, co dostarcza rzeczywistą wartość dla 🫅 klienta. Właściwe wykorzystanie techniki MoSCoW prowadzi poprawy efektywności oraz pozwala uniknąć zjawiska gold-platingu.

MoSCoW a kreatywność

MoSCoW nie ma istotnego wpływu na myślenie dywergencyjne – nie pomoże nam w opracowaniu nowych kreatywnych alternatyw. nic nie szkodzi! ☺ Możemy ją wykorzystać do selekcji pomysłów. W takim przypadku technika będzie sprzyjać myśleniu konwergencyjnemu, ukierunkowanemu na zawężanie liczby dostępnych alternatyw. Wystarczy zaklasyfikować zgromadzone pomysły do jednej z czterech kategorii:

💝 Kategoria 1. Must Have. Pomysły Must Have są kluczowe i muszą zostać  zrealizowane (rozwijane). Brak ich realizacji (rozwoju) może doprowadzić do porażki projektu lub uniemożliwi urzeczywistnienie koncepcji.

💛 Kategoria 2. Should Have. Pomysły Should Have są wartościowe i powinny zostać uwzględnione oraz zrealizowane (rozwijane), jeżeli to tylko możliwe. Brak ich realizacji (rozwoju) może utrudnić dalsze prace projektowe lub mieć negatywny wpływ na opłacalność projektu, ale nie spowoduje jego porażki.

💙 Kategoria 3. Could Have. Pomysły Could Have są pożądane, ale opcjonalne. Mogą zostać zrealizowane (rozwijane), gdy starczy zasobów na zaspokojenie potrzeb związanych z inicjatywami Must Have i Should Have.

💔 Kategoria 4. Won’t Have. Pomysły Won’t Have nie są istotne z punktu widzenia bieżących potrzeb lub w kontekście aktualnie rozwijanych koncepcji; mogą zostać rozpatrzone w przyszłości.

Technika MoSCoW a kreatywność - selekcja pomysłów.
Rysunek 1. Cztery kategorie pomysłów – zastosowanie MoSCoW w procesie selekcji pomysłów.

⚠  Uwaga. Technika MoSCoW może być stosowana w połączeniu z innymi technikami oceny i selekcji kreatywnych pomysłów, np. Dotomocracy oraz Idea Ranking. W takim przypadku warto zastosować ją na samym końcu etapu selekcji pomysłów. 

MoSCoW a Matryca Eisenhowera

Technika MoSCoW jest zbliżona do 💡 Macierzy Eisenhowera, techniki nazwanej tak na część generała, a potem prezydenta USA – Dwighta D. Eisenhowera.

Macierz Eisenhowera dzieli zadania / inicjatywy na cztery części.,

  1. Pilne oraz ważne (urgent and important)
  2. Pilne oraz nieważne (urgent and not important)
  3. Niepilne oraz ważne (not urgent and important)
  4. Niepilne oraz nieważne (not urgent and not important)

Podobnie, jak MoSCoW, Macierz Eisenhowera możemy wykorzystać na etapie selekcji pomysłów w procesie kreatywności. 

Macierz Eisenhowera a kreatywność - selekcja pomysłów.
Rysunek 2. Zastosowanie Macierzy Eisenhowera w procesie selekcji pomysłów.

Jak zastosować MoSCoW do selekcji kreatywnych pomysłów?

Procedura postępowania jest prosta.

  1. Przygotuj odpowiedni 📑 szablon.
  2. Rozmieść 📝 pomysły w ten sposób, aby były dobrze widoczne 👀 dla wszystkich uczestników wydarzenia, np. na ścianach pomieszczenia, na flipchartach, na podłodze, na stole itd.
  3. Poproś 👥 uczestników, aby przyporządkowali pomysły do jednej z czterech kategorii MoSCoW lub do jednego z czterech kwadrantów macierzy Eisenhowera. ⚠ Uwaga. Do jednej kategorii / jednego kwadrantu macierzy nie powinno trafić więcej niż 25% pomysłów (lub np. 8). Na pierwszy rzut oka wszystkie pomysły mogą wydawać się atrakcyjne i wartościowe. Poproś grupę, aby dokonała  kompromisów, zgodnie z ustalonymi ograniczeniami liczbowymi.
  4. Opcjonalnie: Poproś grupę, aby stworzyła wstępny plan realizacji pomysłów (np. kalendarz opracowania pierwszych prototypów itd.).

Nota finalis 

⚠ Uwaga! Pamiętaj, że żadna technika kreatywnego myślenia czy oceny pomysłów nie zastąpi holistycznego programu zarządzania kreatywnością w organizacji. Kreatywni jesteśmy codziennie, w różnych porach dnia, a nie tylko w czasie organizowanych doraźnie spotkań i warsztatów. Poszczególne elementy systemu zarządzania kreatywnością (np. ludzie, procesy, niematerialne i materialne środowisko pracy) powinny wzajemnie się wspierać, pobudzając aktywność twórczą zespołów, także w sytuacjach całkiem nieformalnych i spontanicznych.

Poznaj szerszy kontekst:

🔎  Dowiedz się więcej na temat technik kreatywnego myślenia.

🔎  Dowiedz się więcej na temat procesu kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat klimatu dla kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat motywowania do zachowań kreatywnych.

🔎  Dowiedz się więcej na temat cech osób kreatywnych

🔎  Dowiedz się więcej na temat burzy mózgów oraz dobrych praktyk brainstormingu.

🔎  Dowiedz się więcej na temat typologii kreatywnych pomysłów.

🔎  Dowiedz się więcej na temat kreatywności zespołu.

🤖 Czy sztuczna inteligencja jest kreatywna? 

Co myślisz? Podziel się opinią!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Udostępnij:

Ten artykuł został napisany przez człowieka, bez udziału sztucznej inteligencji.

Przypominam, że wszystkie zamieszczone w serwisie treści i autorskie ilustracje są chronione prawami autorskimi.
Udostępniam je na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL ), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

NAJNOWSZE WPISY