Mieszko Olszewski PhD na NoAutomata zdjęcie.

Odwrócona burza mózgów: eliminowanie wad obiektu analizy

Czytaj w 4 min.
Autor: Mieszko Olszewski
📅 30 kwietnia 2024
NoAutomata.com Kreatywność w Organizacji na Linked-in logo.
Obserwuj!

🎯 Korzyść: Odwrócona burza mózgów polega na zastosowaniu zasad klasycznego brainstormingu w celu wyróżnienia wad wybranego obiektu analizy.
🔎 Czas: n/a

Czym jest Odwrócona burza mózgów?

💡 Odwrócona burza mózgów (reverse brainstorming, kruszenie) polega na zastosowaniu zasad klasycznego brainstormingu (np. odrocz osąd, buduj na pomysłach innych itd.) w celu wyróżnienia jak największej liczby wad wybranego obiektu analizy. Zamiast poszukiwać wielu alternatywnych rozwiązań problemu, jak ma to miejsce w tradycyjnej burzy mózgów, zespół aktywuje krytyczne myślenie oraz kreatywność, aby (a) 🔍 zidentyfikować, a następnie (b) ♻ wyeliminować wszystkie potencjalne wady i niedociągnięcia (niedoróbki, niedoskonałości, przeszkody, braki, niedostatki, zagrożenia, braki itd.) związane z rozpatrywanym obiektem analizy (obiektem analizy w odwróconej burzy mózgów może być pomysł, koncepcja, rozwiązanie, schemat, produkt, usługa, proces, mechanizm  itp.). Jak wskazuje profesor Edward Nęcka (2019), odwrócona burza mózgów to: sesja nadmiernego i programowego krytycyzmu, podobnie jak burza mózgów jest sesją nieskrępowanego i bezkrytycznego wymyślania idei.

Odwrócona burza mózgów pozwala złagodzić 👓 sztywność poznawczą, która jest poważną blokadą kreatywności człowieka. Reverse brainstorming może być zatem znacznie bardziej skuteczny niż inne techniki kreatywnego myślenia, w szczególności w obszarze udoskonalania rozwijanych rozwiązań czy poprawy efektywności procesów i projektów.

O sztywności poznawczej, w tym fiksacji funkcjonalnej, inercji ideacyjnej czy efekcie nastawienia przeczytasz więcej tutaj.

Odwrócona burza mózgów - reverse brainstorming. Techniki kreatywności.
Ilustracja 1. Odwrócona burza mózgów może pomóc w udoskonaleniu rozwijanych rozwiązań oraz poprawie efektywności procesów i projektów. Źródło: Midjourney.com

Odwrócona burza mózgów – procedura postępowania:

 1. Wybierz obiekt analizy. Obiektem analizy może być m.in.:
  • obiekt (np. pomysł, produkt lub koncepcja produktu, miejsce, mechanizm itd.),
  • proces (np. organizacyjny, implementacyjny, produkcyjny, serwisowy itd.).
 2. Poproś grupę o podanie 🔍 wszystkich wad danego obiektu analizy. Niedoskonałości obiektu mogą być związane bezpośrednio lub pośrednio między innymi z:
  • parametrami obiektu (np. cechami produktu lub procesu),
  • zachowaniami (np. konsumentów),
  • trendami (np. technologicznymi czy modą),
  • zagrożeniami (np. w otoczeniu wewnętrznym lub zewnętrznym organizacji).
 3. Zapisz odpowiedzi.
 4. Poproś grupę o wymyślenie sposobów ♻ eliminacji wad obiektu, zadając pytanie: jak możemy zmodyfikować / ulepszyć obiekt, aby wyeliminować jego wady?
 5. Zapisz odpowiedzi.
Reverse brainstorming (odwrócona burza mózgów) - kreatywna burza destrukcji.
Ilustracja 2. W przebiegu odwróconej burzy mózgów zespół aktywuje krytyczne myślenie oraz kreatywność, aby  zidentyfikować, a następnie wyeliminować wszystkie potencjalne wady i niedociągnięcia pomysłów i rozwiązań. Źródło: Midjourney.com

Nota finalis

⚠ Uwaga! Pamiętaj, że żadna technika kreatywnego myślenia nie zastąpi holistycznego programu zarządzania kreatywnością w organizacji. Kreatywni jesteśmy codziennie, w różnych porach dnia, a nie tylko w czasie organizowanych doraźnie spotkań i warsztatów. Poszczególne elementy systemu zarządzania kreatywnością (np. ludzie, procesy, niematerialne i materialne środowisko pracy) powinny wzajemnie się wspierać, pobudzając aktywność twórczą zespołów, także w sytuacjach całkiem nieformalnych i spontanicznych.

Poznaj szerszy kontekst:

🔎  Dowiedz się więcej na temat technik kreatywnego myślenia.

🔎  Dowiedz się więcej na temat procesu kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat klimatu dla kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat motywowania do zachowań kreatywnych.

🔎  Dowiedz się więcej na temat cech osób kreatywnych

🔎  Dowiedz się więcej na temat burzy mózgów oraz dobrych praktyk brainstormingu.

🔎  Dowiedz się więcej na temat typologii kreatywnych pomysłów.

🔎  Dowiedz się więcej na temat kreatywności zespołu.  

Referencje / References:

Na podstawe: Nęcka, E., Orzechowski, J., Gruszka, A. (2019), Trening Twórczości, Smak słowa, Sopot.

 

Co myślisz? Podziel się opinią!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Udostępnij:

Ten artykuł został napisany przez człowieka, bez udziału sztucznej inteligencji.

Przypominam, że wszystkie zamieszczone w serwisie treści i autorskie ilustracje są chronione prawami autorskimi.
Udostępniam je na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL ), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

NAJNOWSZE WPISY