Mieszko Olszewski PhD na NoAutomata zdjęcie.

Lista PMI: ocena atrybutów i elementów obiektu

Czytaj w 3 min.
Autor: Mieszko Olszewski
📅 9 maja 2024
NoAutomata.com Kreatywność w Organizacji na Linked-in logo.
Obserwuj!

🎯 Korzyść: Lista PMI umożliwia ocenę poszczególnych atrybutów pomysłu w izolacji od innych atrybutów.
🔎 Czas: do 5% czasu przeznaczonego na całe kreatywne wydarzenie, najlepiej w drugiej kolejności, po wstępnej selekcji pomysłów. 

Na czym polega Lista PMI?

Na temat oceny pomysłów pisaliśmy szczegółowo 📚 tutaj. W tym artykule prezentujemy technikę Lista PMI – ocenę atrybutów obiektu lub pomysłu.

💡 Lista PMI to prosta technika oceny 🎨 atrybutów (cech) obiektu (tj. pomysłu, alternatywy, idei, koncepcji, produktu, usługi itd.).

PMI to akronim od wyrazów:

  • ➕ Plus (plus): są to atrybuty oceniane jako pozytywne,
  • ➖ Minus (minus): są to atrybuty oceniane jako negatywne,
  • ⚖ Interesujące (interesting): są to atrybuty oceniane jako interesujące.

Lista PMI umożliwia ocenę poszczególnych atrybutów pomysłu w izolacji od innych atrybutów. Pewne atrybuty obiektu czy idei mogą być bowiem bardzo wartościowe, podczas gdy inne bardzo nietrafione. Zastosowanie Listy PMI umożliwia bardziej obiektywną i precyzyjną ocenę materiału kreatywnego.

Zamiast atrybutów (cech) możemy dokonać oceny także niektórych ⚙ elementów pomysłu: fragmentów. komponentów, podsystemów, podzespołów, funkcjonalności itd. W takim przypadku pomysł musi zostać zdekomponowany na części składowe, z których każdy będzie oceniany osobno.

Procedura postępowania:

A oto i procedura postępowania w technike Lista PMI

  1. Poproś 👥 grupę, aby dla każdej alternatywny (pomysłu, obiektu itd.) stworzyli listę atrybutów lub część składowych, które będą poddawane ocenie. Należy wyróżnić atrybuty (i) pozytywne, (ii) negatywne oraz (iii) interesujące.
  2. Poproś grupę, aby dokonała oceny każdego atrybutu obiektu osobno, stosując skalę od 1 do 5. Atrybuty pozytywne otrzymują ocenę dodatnią (+5, +4, +3, +2, +1), atrybuty negatywne otrzymują ocenę ujemną (-1, -2, -3, -4, -5), natomiast atrybuty interesujące „0”.
  3. Poproś grupę, aby zsumowała wyniki oceny poszczególnych atrybutów dla każdej alternatywy.
  4. Alternatywa, która uzyskała najwięcej punktów powinna zostać wybrana 🏆. 

Nota finalis 

⚠ Uwaga! Pamiętaj, że żadna technika kreatywnego myślenia czy oceny pomysłów nie zastąpi holistycznego programu zarządzania kreatywnością w organizacji. Kreatywni jesteśmy codziennie, w różnych porach dnia, a nie tylko w czasie organizowanych doraźnie spotkań i warsztatów. Poszczególne elementy systemu zarządzania kreatywnością (np. ludzie, procesy, niematerialne i materialne środowisko pracy) powinny wzajemnie się wspierać, pobudzając aktywność twórczą zespołów, także w sytuacjach całkiem nieformalnych i spontanicznych.

Poznaj szerszy kontekst:

🔎  Dowiedz się więcej na temat technik kreatywnego myślenia.

🔎  Dowiedz się więcej na temat procesu kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat klimatu dla kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat motywowania do zachowań kreatywnych.

🔎  Dowiedz się więcej na temat cech osób kreatywnych

🔎  Dowiedz się więcej na temat burzy mózgów oraz dobrych praktyk brainstormingu.

🔎  Dowiedz się więcej na temat typologii kreatywnych pomysłów.

🔎  Dowiedz się więcej na temat kreatywności zespołu.

🤖 Czy sztuczna inteligencja jest kreatywna? 

Co myślisz? Podziel się opinią!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Udostępnij:

Ten artykuł został napisany przez człowieka, bez udziału sztucznej inteligencji.

Przypominam, że wszystkie zamieszczone w serwisie treści i autorskie ilustracje są chronione prawami autorskimi.
Udostępniam je na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL ), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

NAJNOWSZE WPISY