Mieszko Olszewski PhD na NoAutomata zdjęcie.

Lista atrybutów: identyfikowanie nieoczywistych cech obiektu

Czytaj w 4 min.
Autor: Mieszko Olszewski
📅 30 kwietnia 2024
NoAutomata.com Kreatywność w Organizacji na Linked-in logo.
Obserwuj!

🎯 Korzyść: Lista atrybutów pomaga w sposób systematyczny zidentyfikować nieoczywiste cechy (aspekty) obiektu.
🔎 Czas: od 5 do 30 min.

Czym jest Lista atrybutów?

💡 Lista atrybutów to prosta technika bazująca na operacji umysłowej abstrahowania.

💡 Abstrahowanie to to jeden z procesów generatywnych – twórczych operacji wykonawczych. Abstrahowanie polega na wyróżnianiu w wybranych obiektach tylko pewnych ich aspektów czy cech, a pomijanie innych. Dzięki takim operacjom możliwe jest definiowanie i redefiniowanie obiektów, klasyfikowanie ich według mniej lub bardziej typowych kryteriów, wreszcie – dostrzeganie podobieństw między obiektami, w których wyabstrahowano podobne cechy (Nęcka i in., 2019). Więcej na temat abstrahowania przeczytasz tutaj.

Twórcą techniki jest 🎓 profesor Robert Crawford (1959), autor książki pt. The techniques of creative thinking: How to use your ideas to achieve success.

Technika nadaje się do pracy 👤 indywidualnej oraz w 👥 grupie. 

Kiedy warto sięgnąć po listę atrybutów? 

Przedmiotem ćwiczenia może być jakikolwiek obiekt fizyczny, społeczny lub symboliczny. Technika pomaga w rozwoju nowych produktów, ale może być również stosowana np. do udoskonalania procesów czy wprowadzania zmian organizacyjnych.

Lista atrybutów pozwala 🔎 uwolnić się od stereotypowego spostrzegania obiektu i umożliwia zaprojektowanie jego nowej wersji 🔆🔥, wolnej od atrybutów zbędnych i przypadkowych.

Na czym polega Lista atrybutów?

Zasada listy atrybutów polega na wyróżnieniu wszystkich cech badanego obiektu 📋, począwszy od (a) cech koniecznych i definiujących, przez (b) cechy niekonieczne, ale często występujące i typowe, aż po (c) niekonieczne, przypadkowe, zbędne.

Schemat postępowania

Schemat techniki jest prosty: należy w nieskończoność uzupełniać zdanie: X jest… . Należy przy tym pamiętać, aby uzupełnienie było ⚠ przymiotnikiem, a nie rzeczownikiem.

Rozpoczynamy od wyróżnienia atrybutów oczywistych, jawnych i narzucających się, a następnie przechodzimy do eksploracji atrybutów niezwykłych, nieoczekiwanych i ukrytych 🕵. Przegląd atrybutów powinien być systematyczny – obejmować wiele różnych obszarów, takich jak np.:

  • cechy fizyczne,
  • funkcje,
  • reakcje emocjonalne, jakie obiekt w nas wywołuje,
  • zachowanie się obiektu w sytuacjach typowych i nietypowych,
  • tkwiące w obiekcie możliwości rozwoju lub degeneracji,
  • zależność obiektu od kontekstu i jego wpływ na ten kontekst
  • odporność obiektu na zakłócenia i ciosy z zewnątrz.

Nota finalis 

⚠ Uwaga! Pamiętaj, że żadna technika kreatywnego myślenia nie zastąpi holistycznego programu zarządzania kreatywnością w organizacji. Kreatywni jesteśmy codziennie, w różnych porach dnia, a nie tylko w czasie organizowanych doraźnie spotkań i warsztatów. Poszczególne elementy systemu zarządzania kreatywnością (np. ludzie, procesy, niematerialne i materialne środowisko pracy) powinny wzajemnie się wspierać, pobudzając aktywność twórczą zespołów, także w sytuacjach całkiem nieformalnych i spontanicznych.

Poznaj szerszy kontekst:

🔎  Dowiedz się więcej na temat technik kreatywnego myślenia.

🔎  Dowiedz się więcej na temat procesu kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat klimatu dla kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat motywowania do zachowań kreatywnych.

🔎  Dowiedz się więcej na temat cech osób kreatywnych

🔎  Dowiedz się więcej na temat burzy mózgów oraz dobrych praktyk brainstormingu.

🔎  Dowiedz się więcej na temat typologii kreatywnych pomysłów.

🔎  Dowiedz się więcej na temat kreatywności zespołu.  

Referencje / References:

Na podstawe: Nęcka, E., Orzechowski, J., Gruszka, A. (2019), Trening Twórczości, Smak słowa, Sopot.

Crawford, R.P. (1959), The techniques of creative thinking, Hawthorne Books, New York.

 

Co myślisz? Podziel się opinią!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Udostępnij:

Ten artykuł został napisany przez człowieka, bez udziału sztucznej inteligencji.

Przypominam, że wszystkie zamieszczone w serwisie treści i autorskie ilustracje są chronione prawami autorskimi.
Udostępniam je na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL ), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

NAJNOWSZE WPISY