Mieszko Olszewski PhD na NoAutomata zdjęcie.

Min Specs: Technika Liberating Structures

Czytaj w 5 min.
Autor: Mieszko Olszewski
📅 30 kwietnia 2024
NoAutomata.com Kreatywność w Organizacji na Linked-in logo.
Obserwuj!

🎯 Korzyść Min Specs: Struktura pomaga określić to, co jest  bezwględnie konieczne oraz to, co jest absolutnie niedopuszczalne.
🔎 Czas: 35-50 min. 

Czym jest struktura Min Specs?

💡 Min Specs to jedna ze struktur Liberating Structures. Liberating Structures to łatwe w praktycznym użyciu i adaptacji narzędzia stworzone w celu wspierania partycypacyjnego i efektywnego zarządzania procesami grupowymi w trakcie spotkań i warsztatów. O Liberating Structures przeczytasz więcej  tutaj.

Jakie jest przeznaczenie struktury Min Specs?

Struktura pomaga określić najmniejszą liczbę 👉 prostych reguł postępowania, które muszą być bezwzględnie przestrzegane, aby osiągnąć sukces. Wykorzystanie techniki 🔨 Min Specs wprowadza ⭕ ograniczenia dla twórczych działań grupy –  struktura określa to, co należy robić, jak również to, czego robić nie wolno. Pozwala to na wyeliminowanie zbędnych zasad, a tym samym umożliwia 💡 uwolnienie kreatywności grupy przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Struktura może być stosowana np. jako wstęp w czasie warsztatów kreatywnych związanych z nowymi inicjatywami strategicznymi i produktowymi. 

Min Specs - technika Liberating Structures.
Ilustracja 1. Wykorzystanie techniki Min Specs wprowadza ograniczenia dla twórczych działań grupy –  struktura określa to, co należy robić, jak również to, czego robić nie wolno. Źródło: Midjourney.com

Pięć elementów struktury Min Specs

A oto 5 elementów struktury Min Specs:

1. Zaproszenie uczestników:

✅ Poproś uczestników, aby sporządzili listę wszystkich czynności, które ich zdaniem powinni zrobić, oraz tych, których powinni unikać, aby rozwiązać dany problem. Lista, która powstanie, to tzw. 📈 Maksymalne ramy.

✅ Następnie poproś uczestników o ograniczenie listy Maksymalnych ram do 📉 absolutnego minimum niezbędnego do osiągnięcia celu. Niech przejrzą listę, punkt po punkcie, i wyeliminują każdą regułę, bez której nadal mogą osiągnąć sukces. Analizując listę, grupy zadają sobie pytanie: Czy jeśli złamiemy lub zignorujemy daną regułę, to czy nadal możemy osiągnąć nasz cel?

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały:

  • Od 4 do 7 krzeseł 🪑 ustawionych wokół małych stołów.
  • 📎 Papier do zapisywania 📈 Maksymalnych ram i 📉 Minimalnych ram.

3. Aktywność uczestników:

  • Wszyscy zaangażowani w aktywność bądź program mogą uczestniczyć.
  • Wszyscy mają jednakowe szanse na wniesienie swojego wkładu.

4. Podział na grupy:

  • 👤 Najpierw samodzielnie, następnie w grupach od 4 do 7 uczestników.
  • 👥 Na koniec całą grupą, w celu podzielenia się wnioskami.

5. Instrukcja postępowania i ramy czasowe:

  • Wygeneruj listę wszystkich czynności niezbędnych do zrobienia oraz tych, których robić nie wolno (📈  Maksymalne ramy). Początkowo samodzielnie (1 min), następnie skonsoliduj rezultaty i rozwijaj powstałą listę w małej grupie (5 min). Zrób listę tak kompletną, jak to możliwe w krótkim czasie. 🕐 Czas: 6 min.
  • Każda grupa analizuje każdą regułę na liście Maksymalnych ram z perspektywy celu. Jeżeli reguła może zostać zaniechana, a cel nadal osiągnięty, jest ona 📉 usuwana z listy. 🕐 Czas: 15 min.
  • W razie potrzeby przeprowadź drugą rundę. 🕐 Czas: 15 min.
  • Porównaj pomiędzy grupami i w ramach dyskusji skonsoliduj do najkrótszej listy. 🕐 Czas: 15 min.

Nota finalis

⚠ Uwaga! Pamiętaj, że żadna technika kreatywnego myślenia nie zastąpi holistycznego programu zarządzania kreatywnością w organizacji. Kreatywni jesteśmy codziennie, w różnych porach dnia, a nie tylko w czasie organizowanych doraźnie spotkań i warsztatów. Poszczególne elementy systemu zarządzania kreatywnością (np. ludzie, procesy, niematerialne i materialne środowisko pracy) powinny wzajemnie się wspierać, pobudzając aktywność twórczą zespołów, także w sytuacjach całkiem nieformalnych i spontanicznych.

Poznaj szerszy kontekst:

🔎  Dowiedz się więcej na temat technik kreatywnego myślenia.

🔎  Dowiedz się więcej na temat procesu kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat klimatu dla kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat motywowania do zachowań kreatywnych.

🔎  Dowiedz się więcej na temat cech osób kreatywnych

🔎  Dowiedz się więcej na temat burzy mózgów oraz dobrych praktyk brainstormingu.

🔎  Dowiedz się więcej na temat typologii kreatywnych pomysłów.

🔎  Dowiedz się więcej na temat kreatywności zespołu.  

Referencje / References:

Polskie opracowanie 33 struktur Liberating Structures (2020).S

Co myślisz? Podziel się opinią!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Udostępnij:

Ten artykuł został napisany przez człowieka, bez udziału sztucznej inteligencji.

Przypominam, że wszystkie zamieszczone w serwisie treści i autorskie ilustracje są chronione prawami autorskimi.
Udostępniam je na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL ), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

NAJNOWSZE WPISY