Mieszko Olszewski PhD na NoAutomata zdjęcie.

Technika galerii: burza mózgów w dużej grupie

Czytaj w 3 min.
Autor: Mieszko Olszewski
📅 30 kwietnia 2024
NoAutomata.com Kreatywność w Organizacji na Linked-in logo.
Obserwuj!

🎯 Korzyść: Technika galerii to warsztatowa technika kreatywności, która łagodzi zjawiska hamujące kreatywność w czasie twórczej pracy w dużej grupie, liczącej nawet dwadzieścia (i więcej) osób.
🔎 Czas:

Czym jest Technika galerii?

💡 Technika galerii (galery method) stanowi modyfikację klasycznego brainstormingu. Jest to prosta warsztatowa technika kreatywności, która pomaga łagodzić zjawiska hamujące kreatywność w czasie twórczej pracy w grupie. Ponieważ każdy pracuje samodzielnie, a jednocześnie wszyscy pracują w tym samym czasie, uczestnicy nie muszą konkurować o czas na przedstawienie swoich pomysłów. Z drugiej strony, wykorzystuje potencjał i twórczą synergię właściwą klasycznej burzy mózgów – uczestnicy czerpią inspirację z kreatywności grupy i mogą nadbudowywać na pomysłach innych osób, inspirując się nimi. ⚠ Warto wspomnieć, że technika galerii pomaga efektywnie zorganizować kreatywną pracę nawet w 👥 dużych grupach, liczących nawet dwadzieścia (i więcej) osób.

Procedura postępowania w technice galerii

Procedura postępowania w Technice galerii jest bardzo prosta:

  1. Rozmieść kilka 🗒 flipchartów dookoła pomieszczenia, w którym odbywa się warsztat.
  2. Podziel uczestników warsztatu na kilka 👥 mniejszych grup (min. 3-4); przypisz każdą grupę do jednego flipchartu.
  3. Wyjaśnij na czym polega 🔍 problem, z którym uczestnicy będą musieli się zmierzyć.
  4. ⏲ Rozpocznij sesję. Każdy uczestnik spotkania 📝 zapisuje czytelnie swoje pomysły na flipcharcie (bezpośrednio lub na karteczkach samoprzylepnych, które nakleja na flipchart).
  5. Kiedy uczestnikom kończą się pomysły, ogłasza się ⏱ przerwę. W trakcie trwania przerwy uczestnicy spotkania 🚶 przechodzą dookoła pomieszczenia i przeglądają 💡 pomysły na innych flipchartach. Wszyscy uczestnicy warsztatu powinni mieć przerwę jednocześnie, aby żaden członek grupy nie czuł, że inni patrzą mu przez ramię, gdy nadal generuje pomysły.
  6. Po zakończeniu przerwy, uczestnicy wracają do swoich flipchartów i kontynuują generowanie pomysłów, starając się nadbudowywać na pomysłach innych uczestników.
  7. Kiedy uczestnikom kończą się pomysły, ogłasza się kolejną przerwę. Kroki 4 i 5 powtarza się tak długo, jak jest to niezbędne. Ostatecznie 🏁 zamyka się fazę generowania pomysłów.
Technika galerii - technika kreatywności. Kreatywna galeria.
Ilustracja 1. Technika galerii pomaga efektywnie zorganizować kreatywną pracę nawet w dużych grupach, liczących nawet dwadzieścia (i więcej) osób. Źródło: Midjourney.com

Nota finalis 

⚠ Uwaga! Pamiętaj, że żadna technika kreatywnego myślenia nie zastąpi holistycznego programu zarządzania kreatywnością w organizacji. Kreatywni jesteśmy codziennie, w różnych porach dnia, a nie tylko w czasie organizowanych doraźnie spotkań i warsztatów. Poszczególne elementy systemu zarządzania kreatywnością (np. ludzie, procesy, niematerialne i materialne środowisko pracy) powinny wzajemnie się wspierać, pobudzając aktywność twórczą zespołów, także w sytuacjach całkiem nieformalnych i spontanicznych.

Poznaj szerszy kontekst:

🔎  Dowiedz się więcej na temat technik kreatywnego myślenia.

🔎  Dowiedz się więcej na temat procesu kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat klimatu dla kreatywności.

🔎  Dowiedz się więcej na temat motywowania do zachowań kreatywnych.

🔎  Dowiedz się więcej na temat cech osób kreatywnych

🔎  Dowiedz się więcej na temat burzy mózgów oraz dobrych praktyk brainstormingu.

🔎  Dowiedz się więcej na temat typologii kreatywnych pomysłów.

🔎  Dowiedz się więcej na temat kreatywności zespołu.  

 

Co myślisz? Podziel się opinią!
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Udostępnij:

Ten artykuł został napisany przez człowieka, bez udziału sztucznej inteligencji.

Przypominam, że wszystkie zamieszczone w serwisie treści i autorskie ilustracje są chronione prawami autorskimi.
Udostępniam je na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL ), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

NAJNOWSZE WPISY