Techniki kreatywności

Analiza funkcjonalna to technika kreatywności, która pomaga opracować nową wersję obiektu realizującą (lepiej lub inaczej) określone funkcje.