Rozwój innowacji

Kreatywność a innowacja - jaka jest między nimi różnica? W artykule pokażemy napięcia jakie towarzyszą kohabitacji obu zjwisk w ramach jednego procesu tworzenia innowacji.