Proces twórczy

Troika Consulting to technika Liberating Structures, która pomaga uczestnikom uzyskać pogłębiony wgląd w rozpatrywane problemy oraz skorzystać z rad innych uczestników grupy.