Pomiar kreatywności

Czy możliwy jest pomiar kreatywności człowieka? W artykule dokonano przeglądu 13 narzędzi pomiaru wybranych aspektów kreatywnego myślenia jednostki.