Odległe skojarzenia

Czy alkohol pobudza kreatywność? Temat ten wziął na warsztat zespół austriackich psychologów pod kierownictwem Mathiasa Benedeka.