Myślenie dywergencyjne

Nadbudowywanie to proces tworzenia nowej idei z elementów już wygenerowanych przez innych uczestników twórczego działania.