Metodyki zwinne

Lean UX to metodyka iteracyjnego projektowania doświadczeń użytkowników, oparta na nieustannej weryfikacji hipotez i idei projektowych w ramach cyklicznie i kolektywnie prowadzonych eksperymentów.