Liczba pomysłów

Kreatywność jest nieodłącznie związana z procesami myślenia dywergencyjnego i konwergencyjnego, czyli rozbieżnego i zbieżnego. Co oznaczają te pojęcia?