Kultura kreatywności

Jak budować w zespole atmosferę stymulujacą aktywność twórczą? W artykule omówiono dziewięć wybranych wymiarów klimatu dla kreatywności.