inkubacja

Czy odpoczynek sprzyja rozwiązywaniu problemów? Czy robienie przerw w przebiegu twórczej pracy wpływa pozytywnie na jej twórcze rezultaty – liczbę pomysłów i ich oryginalność?