METODYKI AGILE

Management 3.0 to koncepcja zarządzania zespołami, która polega na tworzeniu warunków dla samoorganizowania się i wzrostu upełnomocnionego, kreatywnego systemu społecznego, nie na kierowaniu ludźmi.