Mieszko Olszewski

Zasady Scrum pomagają wytwarzać wysokiej jakości rozwiązania, adaptować projekt do zmieniających się potrzeb interesariuszy oraz nieustannie doskonalić procesy – zarówno twórcze, jak i wytwórcze.