wrzesień 2023

Synektyka to złożona technika kreatywnego myślenia, której podstawą jest myślenie analogią i operacja zamieniania zwyczajnego na dziwne 👽.